Liên hệ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN – HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông – Phú Hài – Tp Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Email: phong_qlsv@upt.edu.vn

Facebook: UPT – Phòng Công tác Sinh viên

Điện thoại: 0252.627.38.38