Hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường 2019

Với chủ đề ” Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng” 

Mục đích của Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.

Trường Đại học Phan Thiết phát động  các hoạt động hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019. Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường. Phát động các hoạt động thu gom rác, khơi thông cống rảnh, tiết kiệm điện, nước. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.