HỌC BỔNG

CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP 2019

Cuộc thi “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP – CiC 2019” do Đại học Quốc gia TP.HCM chủ trì, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG–HCM (ITP), Đại học Kinh tế-Luật (UEL) và Đại học Tự nhiên (US) đảm nhiệm tổ chức diễn ra từ ngày 19/03/2019 với mục đích thúc đẩy tinh …

Đọc tiếp »